Automation

Vi har mer än 20 års erfarenhet av installation och underhåll av automatiserade anläggningar. Allt från värmeanläggningar till paketeringsmaskiner. Vi är med från ide till färdig produkt, med allt från programmering till byggnation och ritning.

Vi har nära samarbete med att antal leverantörer av produkter från frekvensomriktare, PLC, HMI till sensorer och våginstrument. Vi anpassar oss efter kundens önskemål och kommer med förslag till lösningar, baserat på tidigare erfarenheter.

Vannalavägen 11, 643 33 Vingåker